​Föreningsstämma 2020

På grund av det rådande läget med covid-19, har styrelsen i Brf Kvibergs Esplanad beslutat att den ordinarie föreningsstämman 2020 kommer att ske genom poströstning.
Röstsedeln med tillhörande bilagor hittar du i din brevlåda. Om du inte fått röstsedeln eller har frågor om materialet som du fick, mejla till kvibergsesplanad@gmail.com.

Bra att veta
- Inget fysiskt eller digitalt möte sker på stämmodagen, 19 november 2020, föreningsstämman är helt administrativ.
- Röstsedeln ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 november 2020 kl.18.

Bifogade filer