Information till föreningens medlemmar

Med tanke på den senaste tidens utveckling, med de rekommendationer som finns om att undvika folksamlingar, har styrelsen beslutat att skjuta fram vår föreningsstämma så långt fram som möjligt. Styrelsen kommer göra en bedömning om när i tiden årsstämman kan ske och återkommer till föreningens medlemmar via den sedvanliga kallelsen angående datum för föreningsstämman.