Dags att slänga grovsopor

Hej grannar i Kvibergs Esplanad och Kvibergs Äng!

Helgen den 12–15 juni kommer det finnas en container inne på gården (vid ingång nummer 10) där man som boende kan slänga grovsopor.

Observera att det är endast tillåtet att slänga papper, trä, wellpapp, plast, textil och gummi.
Om det ändå slängs otillåtna avfall så medför det extra kostnader för föreningarna, och i slutändan högre månadsavgifter för alla.

Tillåtet att slänga: papper, trä, wellpapp, plast, textil, gummi.

Ej tillåtet att slänga: gips, impregnerat trä, träpulver, dammande material, elektronik, matavfall, långa band av tyg eller plast, farligt avfall.

Farligt avfall: Batterier, bygg- och rivningsavfall, explosiva varor, fotokemikalier, frätande basiska ämnen, frätande sura ämnen, färg, lack och lim, gifter och bekämpningsmedel, halogenerade lösningsmedel, kemikalier, kvicksilver och andra tungmetaller, ljuskällor, lösningsmedel, olja och fett, sprayburkar med innehållsrester, brandvarnare, läkemedel.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Kvibergs Esplanad och Kvibergs Äng